Patrick Bernatchez
134340 SOON fase 2
11.07.2009 — 01.08.2009
Patrick Bernatchez: 134340 SOON FASE 2, film
Persbericht 24.06.2009 (nederlands) – for english version please scroll down

Patrick Bernatchez - 134340 SOON fase 2
Tentoonstelling: installatie + video

Zaterdag 11 juli t/m zaterdag 1 augustus 2009

Pluto in Passage

In ‘Soon’ speelt Patrick Bernatchez met de conventies van reclamecampagnes voor films door middel van de creatie van een samenspel dat een filmbeeld in de maak aankondigt. Met een omkering van de logica van zijn recente benadering, verheft de kunstenaar hier de visuele objecten boven de film waar ze naar verwijzen.
Onder deze reclamespots bevindt zich een reeks kleurenbalkposters voor zwart-wittelevisie, een omvangrijke filmposter in Hollywoodstijl in een plexiglas omhulsel waarop een mensaap in een ruimtepak is te zien, en een op 2001: A Space Odyssey geïnspireerde trailer waar de kleurenbalken en de ruimteaap hun eenduidige vorm onthullen door van rol te veranderen terwijl ze zich door een fantasmagorische opstelling verplaatsen.
Soon gaat helemaal over dergelijke overgangen en passages: een overgang en passage tussen de beelddragers die plaagposters zijn en het medium dat film is, tussen een trailer genaamd Pluton (ter ere van de voormalige planeet) en een op-handen-zijnde film genaamd 134340 (de huidige benaming van het versmade astrale object), en uiteindelijk een overgang en passage tussen de concrete elementen van een reclamevisie en een wankele toekomstige omloop van maaksels en onmaaksels waar niets net zo lijkt te blijven als het eerst tevoorschijn kwam.

Beeldend kunstenaar Patrick Bernatchez (1972, Montréal, Canada) werkt met verschillende media. In de jaren 90 begonnen als schilder/tekenaar, vanaf 2000 maakt Bernatchez ook gebruik van audio, video en fotografie. Hij heeft afgelopen maanden een werkperiode in Basel, Zwitserland achter de rug en is vanaf september 2009 resident in Künstlerhaus Bethanien, Berlijn.
De video’s van Bernatchez zijn te zien in Europa en New York. Zijn recente exposities: Het kabinet – Italië, curator Grazia de Palma, Artist’s space The Black Room, New York, commissaire Joseph del Pesco – EXPRMNTL Galerie, Toulouse, Frankrijk, curator Manon Bara en Ken Wever, Les rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid, Prefix – Institute of Contemporary Art, Curator Scott Macleod en t/m 4 oktober een solo expositie in Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch, Curator Elly Stegeman met The Chrysalides Trilogy – een kroniek van een voorspelde ondergang in 3 korte films.

De expositie ‘134340 SOON fase 2’ in West is in zijn geheel een installatie en bestaat uit een video, een serie posters en een ‘mirror piece’. Een tentoonstelling in samenwerking met Galerie Donald Browne, Montréal en is het tweede deel in de serie.

Graag nodigen wij u uit voor de officiële opening door Liza Lavoie van de Canadese Ambassade, in aanwezigheid van de kunstenaar, op zaterdag 11 juli om 16 uur.

Met vriendelijke groet, Marie-José Sondeijker
Voor persfoto’s of meer informatie kunt u contact opnemen via info@west-denhaag.nl of 070.3925359
english translations
Press announcement 24.06.2009

Patrick Bernatchez - 134340 SOON fase 2
Exhibition: installation + video


Saturday 11.07.2009 till Saturday 01.08.2009

Pluto in Transit

With ‘Soon’ Patrick Bernatchez toys with the conventions of film promotion campaigns through the creation of an ensemble announcing a film still in the making. Inverting the logic of his recent approach, the artist here elevates the visual objects above the film that they reference.
Among these visuals is a series of monochrome TV colour bar posters, a large-scale plexiglas encased Hollywood style film poster featuring a simian in a space suit, and a 2001: A Space Odyssey inspired trailer displayed on a minute screen surface where the colour bars and the space ape reveal their singular shape shifting roles as they transit through a phantasmagoric setting.
Soon is all about such shifts and transits: a shift and transit between the image supports that are teaser posters and the vehicle that is film, between a trailer named Pluton (in honour of the former planet) and a soon-to-be film called 134340 (the current designation of the demoded stellar object), and finally a shift and transit between the concrete elements of a promotional vision and a wobbly future orbit of makings and unmakings where nothing promises to be quite as it first appeared.

Visual artist Patrick Bernatchez (1972, Montreal, Canada) works on different platforms. Starting with painting/drawing in the 90ties, nowadays Bernatchez also uses audio, video and photography. The last couple of months he was working in Basel, Switzerland and he will start a residency in September 2009 at Künstlerhaus Bethanien, Berlin.
Patrick Bernatchez’s videos are being exposed across Europe and New York. His recent shows include: The Cabinet – Italie, curator Grazia de Palma, Artist’s Space The Black Room, New York, commissaire Joseph del Pesco – EXPRMNTL Galerie, Toulouse, France, curator Manon Bara and Ken Weaver, Les rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid, Prefix – Institute of Contemporary Art, Curator Scott Macleod and in June a solo exhibit at Stedelijk museum’s-Hertogenbosch Curator Elly Stegeman in Hollande with The Chrysalides Trilogy - a chronicle of a predicted perdition in 3 short films.

The exhibition ‘134340 SOON fase 2’ in West is as a whole an installation that exists out of a video, a set of posters and a ‘mirror piece’. Exhibition is the second part in the series and made in cooperation with Galerie Donald Browne, Montréal.

We are happy to invite you for the official opening Liza Lavoie of the Canadian Embassy, in the presence of the artist, on Saturday July 11th at 16 h.  Kind regards, Marie-José Sondeijker
For photos or more info you can call us: 0031(0)70.392.53.59 or use info@west-denhaag.nl