Onze Ambassade Festival 2019
07 & 08.09.2019
AVÉ EVA 369
Avé Eva 369 is een alias van Anna Sophie de Vries die haar studie beeldende kunst aan de KABK in Den Haag voltooide, gevolgd door een residentie aan De Ateliers in Amsterdam. Avé Eva 369 presenteert een selectie nummers van haar eerste album +/-. Ze neemt je mee op een reis door de hemel, hel en vagevuur. Terwijl de reis voortgaat, vindt er een huwelijk plaats tussen geest en materie en openen de poorten naar een lang verloren extatisch paradijs. De teksten zijn in het Nederlands, geluiden worden gemaakt met verschillende synthesizers.

Avé Eva 369 is the moniker of Anna Sophie de Vries who completed her fine arts study at the KABK in the Hague, followed by a residency at De Ateliers in Amsterdam. Avé Eva 369 will present a selection of songs from her first album +/-. She will take you on a trip through heaven, hell and purgatory. As the journey continues a marriage between spirit and matter takes place and the gates open to a long lost extatic paradise. Lyrics are in dutch, sounds are made with a variety of synthesizers.STIPPENLIFT
Stippenlift is het alter-ego van zanger en producer Hugo van de Poel. Zelf noemt hij de muziek ‘depriwave’, wat wellicht al voldoende zegt. De zwaarmoedige teksten over huilen, leed en depressie worden omlijnd met elektronische muziek zonder opsmuk. Na een bescheiden kersthit ‘Huilen (kerst)’ in 2016 volgden er in 2017 de albums ‘Chaos In Het Universum’ samen met Faberyayo en ‘Dit Is Stippenlift’, een best-of van de eerste EPs van de artiest. In 2018 volgden de EP ‘Gender, De Rivier’ met genderbanger ‘Wat Is Je Gender’ en het kerstalbum ‘Kerstfan’.

Stippenlift is the alter-ego of singer and producer Hugo van de Poel. He calls his style of music ‘depriwave’ (depressedwave), which may already give sufficient information. The heavy on the heart lyrics about crying, struggle and depression are supported by simple electronic beats. In 2017 Stippenlift released the album ‘Chaos In Het Universum’ (Chaos In The Universe) with famous Dutch rapper Faberyayo, and his own debut album ‘Dit Is Stippenlift’ (This Is Stippenlift), a best-of of his early EPs. In 2018 the EP ‘Gender De Rivier (Gender The River)’, featuring the gender-banger ‘Wat Is Je Gender (What Is Your Gender)’ and the Christmas album ‘Kerstfan (Christmasfan)’.RENÉE VAN TRIER
Art Mad Art, Performaniac, Before-Garde
Renée van Trier is muzikant, performer en schilder. Een interdisciplinair kunstenaar met gevoel voor verwarring, verleiding en intimidatie van haar publiek. Ze past niet in muzikale stromingen — haar ondefinieerbare geluiden doen denken aan dadaïstische improvisatie, Neue Deutsche Welle en avant-gardistische kunstenaars als Laurie Anderson en Yoko Ono. In haar optredens zoekt ze een muzikale confrontatie met het publiek: excentrieke zang, schaamteloosheid, een mengeling van creativiteit en waanzin — het kan oncomfortabel worden, maar wel van het goede soort! Tekst: Sabine Ruch

Renée van Trier is a musician, performer and painter. An interdisciplinary artist with a sense for confusion, seduction, and theharassment of her audience. She does not fit into musical schemes — her indefinable sounds are reminiscent of Dadaist improv, Neue Deutsche Welle and avant-garde artists like Laurie Anderson and Yoko Ono. As in her performances, she also seeks the musical confrontation with the audience: eccentric singing, shamelessness, a mixture of creativity and madness — it could get uncomfortable, but of the good kind! Text: Sabine RuchSHITCLUSTER
Shitcluster squelches in the space between performance and music. The sound broke out of tekno in 98 and has played around since, free of the constraints of genre or expectation. Often site/event specific, one time performances with the permanent members of Jan Duivenvoorden (Unit Moebius) and Charlie Watkins. Sporadic releases on for example Bunker Records and their own labels have saved Shitcluster from being a purely local curiosity in the dreadful though fertile music scene of The Hague. Like a recent review said ‘It sounds like everything is broken’.KNALPOT
‘Een motorrace tussen Radiohead, Clark en Squarepusher', zo wordt het alom geprezen duo Knalpot vaak beschreven. Met elektro, dub, postrock, ambient en jazz als belangrijkste pijlers blijft Knalpot's geluid altijd een volstrekt hybride mix van vele genres. In concerten blijven ze hun composities herinterpreteren met hun eigen en virtuoze manier van multitasking tussen bas, gitaar, casios, drums en grote hoeveelheden analoge elektronica, waardoor er een sonische wervelwind ontstaat die wordt afgewisseld met fluisterzachte passages. Het duo heeft sinds de release van hun debuut Serious Outtakes in 2009 de status bereikt van een van de meest opwindende live-bands van Nederland. Knalpot is Gerri Jäger - drums, elektronica, casio, synthesizer & Raphael Vanoli - gitaar, fender bas VI, casio, elektronica.

‘A motorbike race between Radiohead, Clark and Squarepusher’, that's how the critically acclaimed duo Knalpot often gets described. With electro, dub, post-rock, ambient and jazz as its main pillars, Knalpot's sound always remains an utterly hybrid mix of many genres. In concerts they keep reinterpreting their compositions with their very own and virtuoso way of multitasking between bass, guitar, casios, drums and big amounts of analogue electronics, creating sonic whirlwinds that alternate with whispery-soft sections. The duo has reached the status of one the Netherlands most exciting live-bands since the release of their debut-release Serious Outtakes in 2009. Knalpot is Gerri Jäger - drums, electronics, casio, synthesizer & Raphael Vanoli - guitar, fender bass VI, casio, electronics.SIMON CRAB / FRITZ CATLIN
In de jaren 80 leidde Simon Crab Bourbonese Qualk, een groep die anarchisme en activisme combineerde tot post-punk grooves en etnografische experimenten. Recentelijk heeft Crab het bandleven verlaten om zich te kunnen richten op solo projecten, maar zijn interesse in de politiek van nu blijft. Zijn nieuwste werk richt zich conceptueel op de paradox van een technologisch geavanceerde samenleving waarin machines de mensheid theoretisch zouden kunnen bevrijden van het werk, maar in plaats daarvan worden gebruikt als bewakingsinstrumenten, of om een cultuur van consumentisme te bevorderen. In recente concerten wordt Crab bijgestaan door Fritz Catlin (23 Skidoo) op percussie.

In the 1980s, Simon Crab led Bourbonese Qualk, an industrial group melding anarchism and activism to post-punk grooves and ethnographic experimentation. Lately, Crab has abandoned band life in favour of solo creation, but his interest in the politics of the now remains. His latest work conceptually addresses the paradox of a technologically advanced society in which machines could theoretically liberate humanity from work, but instead are used as tools of surveillance, or to promote a culture of consumerism. In recent concerts Crab is assisted by Fritz Catlin (23 Skidoo) on percussion.ELEKTROVOLT
Elektrovolt alias Jimi Hellinga begon op jonge leeftijd met altviool, maar het werd al snel duidelijk dat hij liever experimenteerde met klanken en melodiëen, dan de klassieke muzieklessen te volgen. Door zijn fascinatie met vreemde muziekinstrumenten en middeleeuwse- en folkmuziek zijn er altijd elementen hiervan in zijn elektronische muziekprojecten terug te vinden. Maar ook andere soorten muziek: industrial, disco, noise, acid, dub, electro en meer. Op zijn 15e kocht hij zijn eerste synthesizer, en langzaam verschenen zijn eerste nummers geïnspireerd op de Haagse underground electro scene en obscure synthesizermuziek uit de jaren 80. Elektrovolt werkt tevens samen met muzikanten als Tjebbe van der Kooij (Black Helikopters), Danny Wolfers (Legowelt), Tim Aarbodem en Selwyn Slop (OZMA).

Elektrovolt aka Jimi Hellinga started playing the viola at a young age, but it soon became clear that he preferred experimenting with sounds and melodies than take classical music lessons. Due to his fascination with strange musical instruments and medieval and folk music, there are always elements of this in his electronic music projects. Other styles include: industrial, disco, noise, acid, dub, electro and more. At the age of 15 he bought his first synthesizer, and slowly produced his first songs, inspired by the underground electro scene in The Hague and obscure synthesizer music of the 80s. Elektrovolt works with musicians like Tjebbe van der Kooij (Black Helicopters), Danny Wolfers (Legowelt), Tim Aarbodem and Selwyn Slop (OZMA).Bence Meijer
Naast het produceren van synthetische atmosferen, noise en synthpop-cassettes als Formatory Apparatus, organiseert Bence Meijer concerten en tentoonstellingen voor de Amsterdamse kunst- en muziekstichting Haperende Mens. Ook runt hij het muziekblog en platenlabel 'Archaic Inventions' gewijd aan afwijkende en vergeten muziek uit het verleden en de onbekende toekomst. Bence heeft een uitgebreide bibliotheek met vinyl, waaruit hij ons een mooie mix, vanachter zijn decks, zal presenteren. Van zaterdagmiddag tot zondagavond - non stop!

Aside from producing synthetic atmospheres, noise, and synthpop cassette tracks as Formatory Apparatus, Bence Meijer organizes concerts and exhibitions for the Amsterdam based arts and music foundation Haperende Mens. He runs the music blog and record label ‘Archaic Inventions’ dedicated to deviant and forgotten music from the past and the unknown future and needless to say also maintains an extensive library of vinyl, of which he will present to us from behind his decks. From saturday afternoon to sunday evening - non stop.Flowers / Ghosts & Echoes
Het improviserende gitaarduo Gonçalo Oliveira en James Alexandropoulos Mc-Ewan verkent de ongeëvenaarde en moeilijk te hanteren aspecten van de elektrische gitaar. Klanken die onverwacht voortkomen uit de complexiteit van het elektronische circuit van de gitaar geven een grote gelaagdheid aan klanken en subtiele microtonale botsende akkoorden. De interactie met de visuals van Felix Bodin die met behulp van een zelf ontworpen instrument, bestaande uit projecties die door de ruimte weerspiegelen met behulp van een buigzaam gespiegeld oppervlak dat digitaal gegenereerde patronen verspreidt, vervormt of focust tot unieke en duizelingwekkende licht- en projectieshows. Soms delicaat en prachtig sereen, dan weer grillig, onvoorspelbaar en spannend.

An improvising guitar duo with Gonçalo Oliveira and James Alexandropoulos Mc-Ewan, explore the unrepeatable and difficult to control aspects of the electric guitar, in sounds that arise unexpectedly from the complexity of the guitar’s electronic circuitry, to big layerings of sounds, to subtle microtonal clashing chords. Interacting with the performative visuals of Felix Bodin, using his self-designed visual instrument, consists of projections reverberated through the performance space with the use of a malleable mirrored surface which spreads, distorts or focuses digitally generated patterns into unique and dazzling light and projection shows. Sometimes delicate and beautifully serene, other times erratic, unpredictable and exciting.Radboud Mens
Radboud Mens is een geluidskunstenaar, componist en geluidsontwerper die sinds 1982 met geluid werkt. In 1988 begon hij geluidsmachines te maken. Begin jaren ’90 bevestigde hij contactmicrofoons op hondenborstels die hij gebruikte om vinylplaten met de grond gelijk te maken. Hij versterkte het signaal door middel van kapotte cassettedecks en registreerde de resultaten. Momenteel bouwt hij zijn eigen akoestische instrumenten, zoals bijvoorbeeld voor zijn album Cycle (2015), en geluidsinstallaties. Deze instrumenten en installaties worden live via een computer afgespeeld voor realtime bewerkingen en vervolgens opgenomen. De opnames worden gebruikt in nieuwe composities.

Radboud Mens is a sound artist, composer and sound designer who has worked with sound since 1982. He started making sound machines in 1988. In the early 1990s, he attached contact microphones to dog brushes, which he used to level vinyl records to the ground, and amplified the signal by means of broken cassette decks and recorded the results. Currently, for example for his album Cycle (2015), he builds his own acoustic instruments and sound installations. These instruments and installations are played live on a computer for real-time processing and then recorded and then used in new compositions.Able Noise
Het Haags/Atheneens baritongitaar/drumduo Alex en George staat besluiteloos op de dunne grens tussen poprock en lawaaierige free jazz. Met behulp van tapes en door gebruik van alternatieve speelmethoden creëren ze een visuele muzikale performance. Ze treden op in een minimale opzet, waarbij ze de nadruk leggen op de lichamelijkheid van de voorstelling en het creëren van een intieme ervaring tussen henzelf en het publiek. Hoewel ze zich richten op experimentele muziek, wordt deze op z’n manier gepresenteerd dat deze zelfs voor een onervaren publiek herkenbaar en uitnodigend is vanwege de melodieën en teksten. Ze weigeren videomateriaal uit te brengen met de bedoeling de concertervaring niet te beïnvloeden.

The Hague/Athens based baritone guitar/drum duo of Alex and George, indecisively standing on the thin border between pop rock and noisy free jazz. With the help of tapes and by often employing alternative methods of playing their instruments they create a rather visual musical performance. They perform with a very stripped and minimal set up, highlighting the physicality of the performance, and creating a very intimate experience between themselves and the audience. Although they focus on experimental music, it is presented in a way even the un-experienced audience member will find relatable and inviting due to the melodies and lyrics. They refrain from putting out recorded material with the intention of not influencing the concert experience.Piyojo
Listening to the music of Dutch artist Rik Möhlmann can be a liberating experience. The work he makes under his moniker Piyojo has a distinct sound, characterized by a modest and direct way of recording musical sessions in which different textures are explored. Sounds appear from left to right, as if hidden behind trees or emerging from rivers. Möhlmann uses his eccentric and inquisitive approach to music to make songs that don't necessarily behave in a narrative way. Instead, his tracks expose themselves like little paintings.

Het luisteren naar de muziek van de Nederlandse kunstenaar Rik Möhlmann kan een bevrijdende ervaring zijn. Het werk dat hij onder zijn naam Piyojo maakt, heeft een duidelijke klank, gekenmerkt door een bescheiden en directe manier om muzikale sessies op te nemen waarin verschillende structuren worden verkend. Geluid verschuift van links naar rechts, als verborgen achter bomen of uit vanuit rivieren. Möhlmann gebruikt zijn excentrieke en nieuwsgierige benadering van muziek om liedjes te maken die zich niet noodzakelijk verhalend zijn. In plaats daarvan laten zijn sporen zich zien als kleine schilderijen.

Alex & Zahar
Alex Andropoulos en Zahar Bondar zijn een performance duo uit respectievelijk Athene en Moskou dat werkt met geluid, muziek, poëzie en het menselijk lichaam. In hun werk maken zij vaak gebruik van elementen uit de theater of muziekwereld om filosofische of existentiële reflecties aan de orde te brengen. Op het UIT-festival brengen ze het acrobatische stuk 'For Balance'.

Alex Andropoulos and Zahar Bondar are a performance duo from Athens and Moscow respectively that work with sound, music, poetry, and the human body. Their work often uses elements of theater or musical performance to address philosophical or existential reflections. At UIT-festival they will be performing their acrobatic piece 'For Balance'.Arma Agartha
Arma Agharta is geluidskunstenaar en promotor uit Litouwen, toegewijd aan geïmproviseerde en experimentele muziek. Hij raakte 20 jaar geleden betrokken bij de wereldwijde underground door het publiceren van zines, het runnen van een label, het spelen in bands en het organiseren van shows. Tegenwoordig treedt Arma zowel solo als in samenwerkingsverband op en is hij curator van festivals in Litouwen. Sinds 2007 heeft hij meer dan 500 optredens over de hele wereld gegeven. Zijn intense en energieke shows beslaan een breed terrein tussen de uitbarstingen van chaotische ruis en hypnotiserende psychedelische rituelen tot dadaïstische humor, vreemde lichaamsbewegingen, spontane geïmproviseerde spelletjes, goedkope goocheltrucs en glossolalia. Zijn muziek wordt uitsluitend uitgebracht op cassette op verschillende Europese en Amerikaanse labels.

Arma Agharta is the sound performance artist and promoter from Lithuania devoted to improvised and experimental music. He got involved in the worldwide underground 20 years ago by publishing zines, running labels, playing in bands and organizing shows. Currently Arma performs both solo and in collaborations, and curates festivals in Lithuania. Since 2007 he has done more than 500 performances all over the world. His intense and high energy shows span a broad territory between the eruptions of chaotic noise and hypnotic psychedelic ritual to dadaist humour, odd bodily movements, spontaneous improvised games, cheap magick tricks and glossolalia. His music is exclusively released on cassette format in various European and American labels.Tehching Hsieh
Wat is tijd? Wat is kunst? En hoe verhouden wij, mensen, ons tot het leven? Het zijn vragen die iedereen bezighouden en vreemd genoeg staan we er zelden echt bij stil. Performancekunstenaar Tehching Hsieh heeft zijn leven gewijd aan het zichtbaar maken van het ontastbare. Voor hem komt kunst uit het leven zelf. ‘Kunst is geen carrière, geen beroep, kunst is mijn leven.’ Voor de wereldberoemde Marina Abramović is kunstenaar Tehching Hsieh een voorbeeld en ‘the master’. West is trots zijn werk voor het eerst in Nederland te kunnen tonen.

What is time? What is art? And how do we, human beings, relate to life? These are questions that occupy all of us, and weirdly enough we hardly ever dwell upon them. Performance artist Tehching Hsieh has devoted his life to the visualization of the intangible. For him, art is formed by life itself. ‘Art is not a career, not a profession, art is my life.’ For the world-famous Marina Abramović, the artist Tehching Hsieh is an example and ‘the master’. West is very proud to be able to present his work in the Netherlands for the first time.Korpys & Löffler
Het werk van het Duitse kunstenaarsduo Korpys / Löffler is omringt met ‘suspense’. In de verzameling films, foto’s en lichtbeelden zit een doorlopende spanning. Mooie, korrelige opnames tonen verslagen van gebeurtenissen uit de recente geschiedenis en brengen markante plekken minutieus in beeld. Vol van symboliek en verwijzingen naar speelfilms maken dat we de beelden herkennen, maar niet altijd precies kunnen thuisbrengen. Korpys / Löffler hebben voor hun eerste presentatie in Nederland de perfecte setting gevonden in de voormalige Amerikaanse ambassade.

The work of the German artist duo Korpys / Löffler is surrounded by 'suspense'. In the collection of films, photographs and light images there is a continuous tension. Beautiful, grainy shots show reports of events from recent history and meticulously depict striking places. Full of symbolism and references to feature films, we recognize the images, but are not always able to bring them home precisely. For their first presentation in the Netherlands, Korpys / Löffler have found the perfect setting in the former American embassy.From Typography To Grammatography
Het Alphabetum is een ruimte om de vormende en formele aspecten van taal te verkennen. Deze aspecten worden meestal als afzonderlijke aspecten beschouwd. Typografen en letterontwerpers zijn vooral gericht op de lettervorm en schrijvers besteden meestal geen aandacht aan de vorm van de letters die ze tot woorden maken. De ambitie van het Alphabetum is om te laten zien dat deze twee eigenschappen van geschreven taal veel meer met elkaar verbonden zijn dan algemeen wordt erkend. Een letter is een letter omdat hij op een letter lijkt; en omdat hij op een letter lijkt is het een letter.

The Alphabetum is an artistic space to explore the formative and formal aspects of language. These aspects are mostly considered separate. Typographers and type-designers are primarily focused on the letterform and writers mostly do not pay attention to the forms of the letters they form into words. The ambition of the Alphabetum is to reveal that these two properties of written language are much more interlinked than is commonly acknowledged. A letter is a letter because it resembles a letter; and because it resembles a letter it is a letter.Rondleidingen Onze Ambassade
De Amerikaanse ambassade is ontworpen door architect Marcel Breuer en heeft een unieke architectonische én inhoudelijke betekenis. Het rijksmonument is een icoon van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en symbool voor ‘Pax Americana’. Tegelijkertijd is het gebouw een belangrijk monument voor wellicht de meest invloedrijke culturele stroming van de 20ste eeuw: Bauhaus. Onze Ambassade is een initiatief van West Den Haag en ANNA Vastgoed & Cultuur. Met de dagelijks openstelling voor exposities en de zondagse rondleidingen willen wij het publiek een sterker gevoel geven voor de unieke cultuurhistorische betekenis van het gebouw, en het tegelijkertijd een inzicht geven in een nieuw tijdperk. Namelijk dat van de verbeelding. Bent u altijd al nieuwsgierig geweest naar dit iconische gebouw? Dit uw kans om een kijkje te nemen. Tijdens het UIT festival zet Onze Ambassade, haar deuren open en organiseren wij gratis rondleidingen.

The American Embassy was designed by architect Marcel Breuer and has a unique architectural and content meaning. The national monument is an icon of post-war reconstruction and a symbol of ‘Pax Americana’. At the same time, the building is an important monument to perhaps the most influential cultural movement of the 20th century: Bauhaus. Onze Ambassade is an initiative of West The Hague and ANNA Vastgoed & Cultuur. With the daily opening for exhibitions and the Sunday tours, we want to give the public a stronger feeling for the unique cultural-historical significance of the building, while at the same time providing an insight into a new era. That of the imagination. Have you always been curious about this iconic building? This is your chance to take a look. During the UIT festival, Onze Ambassade will open its doors and organise free guided tours.Pia Louwerens
‘Sunday’s Exposure’: van 2019 tot 2020 huisvest West een ‘embedded artistic researcher’, belichaamd door performancekunstenaar Pia Louwerens. Louwerens onderzoekt de relatie tussen kunstenaar en instituut, door te experimenteren met vreemde narratieven en professionele representatie. Op de zondag geeft Louwerens alternatieve rondleidingen door West, terwijl zij persoonlijke verhalen over theoretisch onderzoek vertelt.

‘Sunday’s Exposure’: From 2019 till 2020 West hosts an ‘embedded artistic researcher’, embodied by performance artist Pia Louwerens. Louwerens researches the entangled relationship between artists and art institutions through experimentation with weird narratives and (professional) performance. On Sunday Louwerens will accompany small groups of visitors for an alternative tour through West, telling personal stories about theoretical research.Baruch Spinoza
Baruch de Spinoza (1632 – 1677) wordt algemeen beschouwd als de beroemdste en invloedrijkste filosoof die ons land ooit gekend heeft.. Zijn denken over God, de mens en de plaats van de mens in de wereld waren eveneens heel vooruitstrevend. In Spinoza’s filosofie kunnen mensen niet anders worden dan wat ze door hun aanleg zijn. Ons doen en laten is net zozeer aan wetmatigheid en causaliteit onderworpen als alle dingen in de natuur. In de wereldbeschouwing van Spinoza draait niet langer alles in de wereld om de mens. Wilt u meer weten over deze vooruitstrevende filosoof? Korte lezing door Esther Didden.

Baruch de Spinoza (1632 - 1677) is generally considered to be the most famous and influential philosopher our country has ever known... His thinking about God, man and man's place in the world was also very progressive. In Spinoza's philosophy, people can only become what they are through their predisposition. Our actions are as much subject to law and causality as all things in nature. In Spinoza's worldview, everything in the world no longer revolves around man. Would you like to know more about this progressive philosopher? Short lecture by Esther Didden.