Download press release as Word in Dutch or English.

Christoph Draeger
Press release (dutch version scroll down, or click here)
Christoph Draeger — Temporary Wall Of Voodoo
Open: 12.11.2011 — 17.12.2011, Wednesday till Saturday 12:00 — 18:00
Opening night: Saturday 12 November from 17:00 — 19:00

Reconstructing a crime is one way to get hold of the truth. The court puts all possibilities to the test and when every doubt has been taken away, a case can be closed. Increasingly, our society seems obsessed by the crime and offences, which are frequently shown on TV. In his work, Christoph Draeger reconstructs attacks and disasters in a subjective, rough and at the same time sensitive manner. In doing so, he emphazises the human aspect and the ensuing social impact, and critically examines the role of the media.

For Christoph Draeger, a fascination for the dark side of humanity, the rough part of society and, in addition, the inevitable disasters, form the premise of his work. Draeger reconstructs the news of the world by using everyday visual language. Due to the direct confrontation with images of disasters and violence, he plays with the observer’s emotions. However, Draeger himself is triggered much more by the news coverage of disasters and catastrophes, than by the actual events. In what way is the disaster presented? What images were chosen and why? What part is real and what part is fiction, and how can this sometimes bizarre reality degenerate into a reality TV drama? Draeger has made works about the Bijlmermeer Disaster, the Munich Massacre, 9/11, Lockerbie and the Tsunami. Huge disasters, disasters that were significant, and in a certain way appeal to our imagination. Why are we glued to the television when the images of disasters are broadcasted? And what captivates us when we see images of the reconstruction of a Norwegian mass murderer’s deeds? According to Draeger it is tempting to observe disasters since they are exceptional; they don’t happen every day. And when you are actually watching it, you are sure you don’t form part of it. You are watching something that you hope will never happen to you. Everyone becomes fascinated by this idea. Indirectly, the works of Draeger confront the observer with himself, and maybe with the worst part of this inner self.

Purpose-designed for West, Draeger has made a new installation called ‘Temporary Wall Of Voodoo’, for which the International Criminal Tribunal in The Hague has formed the basis, and in which the war criminals Mladic and Karadzic have been reduced to nonentities. By mixing fiction and reality, Draeger provides a confronting and at the same time ironic view on a topical matter. This alienating and confusing installation is completed with video works, such as Feel Lucky Punk??! (2000), Schizo/redux (2004) and Elefante (2011), in which subjects such as terrorism, mass murders, and a killer’s psyche are dealt with extensively.

Christoph Draeger’s (1965, Switzerland) work has been featured in many solo exhibitions, including shows at Kunsthaus Zurich, Centre of Contemporary Art Ujazdowskie Castle and Lokal 30 in Warsaw, Kunstmuseum Solothurn, Switzerland; Orchard Gallery in Derry, UK; Halle für Kunst in Lueneburg in Germany; CCCB Barcelona; as well as in group exhibitions at P.S.1; the Whitney Museum of American Art; MoMA in New York; Paço das Artes São Paulo; MassMoca Massachusetts Museum of Contemporary Art; and KunstWerke, Berlin; among many other venues. He participated in the KwangJu, Valencia, Havana, Turin and Liverpool Biennials. The Centre Pompidou, the Whitney Museum of American Art, Kunsthaus Zurich and the Centre pour l’image Contemporaine in Geneva are among the public collections that house his work. He lives and works in Vienna and New York.

On the occasion of this exhibition, a work will be published with a text written by Sebastian Cichocki (Chief curator Museum of Modern Art in Warsaw and the Polish pavillion at this year’s Venice Biennial). During the week before the opening of the exhibition, the artist will be available for interviews by appointment.

We are pleased to invite you to the opening, in the company of the artist, on Saturday 12 November from 5 pm to 7 pm.
For press photographs and more information please email
marie-jose@west-denhaag.nl or call +31(0)70.3925359.

West
Groenewegje 136
NL-2515 LR Den Haag
+31 (0)70.3925359
info@west-denhaag.nl
www.west-denhaag.nl
Persbericht
Christoph Draeger — Temporary Wall Of Voodoo
Open: 12.11.2011 — 17.12.2011
Opening: zaterdag 12 november van 17 tot 19 uur

Het reconstrueren van een misdaad is een manier om de waarheid boven tafel te krijgen. Een rechtbank beproeft de mogelijkheden en als de twijfel is weggenomen kan een zaak worden gesloten. De samenleving raakt steeds meer geobsedeerd door criminaliteit en misdaad, zoals die op tv te zien is. Christoph Draeger reconstrueert in zijn werk aanslagen en rampen op een subjectieve, rauwe en tegelijkertijd gevoelsmatige manier. Daarbij legt hij de nadruk op het menselijke aspect en de maatschappelijke impact die eruit voortvloeit, en bevraagt hij op kritische wijze de rol van de media.

Voor Christoph Draeger is de fascinatie voor de donkere kant van de mensheid, het rauwe deel van de maatschappij en daarbij nog de onvermijdelijke (natuur)rampen het uitgangspunt van zijn werk. Draeger reconstrueert het wereldnieuws door gebruik te maken van de beeldtaal van alledag. Hij speelt met het gemoed van de toeschouwer door deze direct te confronteren met beelden van rampen en geweld. Draeger zelf wordt echter veel sterker geprikkeld door de berichtgeving over rampen en catastrofen dan over de gebeurtenissen zelf. Hoe wordt een ramp gepresenteerd? Welke beelden worden gekozen en waarom? Wat is echt en wat is fictie, en hoe verwordt de soms bizarre realiteit tot een drama op reality-tv? Draeger heeft werk gemaakt over de Bijlmerramp, de Munich Massacre, 9/11, Lockerbie en de Tsunami. Grote rampen, rampen die significant waren, en op een bepaalde manier ook tot de verbeelding spreken. Waarom zijn we aan de televisie gekluisterd wanneer er beelden van rampen worden uitgezonden? Of wat boeit ons als we naar foto’s van de reconstructie van de daden van een Noorse massamoordenaar kijken? Volgens Draeger is het verleidelijk om te kijken naar rampen omdat ze bijzonder zijn, ze gebeuren niet elke dag. En op het moment dat jij ernaar kijkt, ben je er ook geen onderdeel van. Je kijkt naar iets waarvan je hoopt dat het jou niet zal overkomen. Iedereen wordt daardoor gefascineerd. In zijn werk confronteert Draeger de kijker indirect met (misschien wel het slechtste in) zichzelf.

Speciaal voor West maakt Draeger een nieuwe installatie getiteld ‘Temporary Wall Of Voodoo’ waarvoor het Haagse Internationale Straftribunaal als uitgangspunt dient en de oorlogsmisdadigers Mladic en Karadzic tot minder dan figuranten worden gereduceerd. Door fictie en werkelijkheid te vermengen geeft Draeger een confronterende en ook ironische kijk op de actualiteit. Deze vervreemdende en verwarrende installatie wordt aangevuld met videowerken, waaronder Feel Lucky Punk??! (2000), Schizo/redux (2004) en Elefante (2011) waarbij onderwerpen als terrorisme, massamoorden, en de psyche van een moordenaar uitgebreid aan bod komen.

Het werk van Christoph Draeger (1965, Zwitserland) is al op veel solo-exposities te zien geweest, zoals bijvoorbeeld in Kunsthaus Zürich, Centre of Contemporary Art Ujazdowskie Castle en Lokal 30 in Warschau; Kunstmuseum Solothurn in Zwitserland; Orchard Gallery in Derry, VK; Halle für Kunst in Lueneburg in Duitsland en CCCB Barcelona; en ook op groepstentoonstellingen in onder andere P.S.1; het Whitney Museum of American Art; MoMA in New York; Paço das Artes São Paulo; MassMoca Massachusetts Museum of Contemporary Art en KunstWerke, Berlijn. Hij heeft deelgenomen aan de biënnales in KwangJu, València, Havana, Turijn en Liverpool. Het Centre Pompidou, het Whitney Museum of American Art, Kunsthaus Zurich en het Centre pour l’image Contemporaine in Genève hebben werk van Draeger opgenomen in hun vaste collecties. Hij woont en werkt afwisselend in Wenen en New York.

Bij deze tentoonstelling verschijnt een publicatie met een tekst van Sebastian Cichocki (curator Museum of Modern Art in Warschau en van het Poolse paviljoen in Venetië) Een week voor aanvang van de expositie is de kunstenaar, op afspraak, beschikbaar voor interviews.

Graag nodigen we u uit voor opening, in gezelschap van de kunstenaar, op 12 november van 17 tot 19 uur
Voor persfoto’s en meer informatie kunt u contact opnemen met
marie-jose@west-denhaag.nl of +31(0)70.3925359.

West
Groenewegje 136
NL-2515 LR Den Haag
+31 (0)70.3925359
info@west-denhaag.nl
www.west-denhaag.nl